Raadpleeg onze ‘Bij Landgenoten Fundraising’ FAQ.

Donateurs

Op elke campagnepagina staat een doneerknop.

Je kunt ervoor kiezen om een vooraf bepaald bedrag te doneren, dan wel zelf een doneerbedrag in te vullen.

Vervolgens vul je je voornaam, familienaam en mailadres in, evenals enkele optionele velden. Het staat je tevens vrij al dan niet een foto te uploaden als donateur.

Tenslotte kies je de betaalwijze, waarbij je kan kiezen tussen overschrijving, Paypal, VISA, Mastercard of American Express.

Tijdens het doneerproces kun je een vakje aanvinken, waarmee je aangeeft dat je anoniem wil blijven.

Je dient wel nog je gegevens op te geven, maar die zullen enkel zichtbaar zijn voor de webmaster en de projecteigenaar. Je voornaam en naam zullen niét op de website worden gepubliceerd.

Neen, donateurs betalen niets bovenop het bedrag dat ze wegschenken.

‘Bij Landgenoten Fundraising’ rekent aan de projecteigenaars steeds 6% inclusief BTW op alle verzamelde bijdragen. Dit percentage is exclusief transactiekosten. Deze variëren naargelang van de gekozen betaalwijze.

Donaties die betaald worden via Paypal, Visa, Mastercard of American Express zijn direct zichtbaar – tenzij de betaling om één of andere reden nader dient te worden onderzocht.

Donaties die betaald worden via overschrijving zijn gemiddeld 2 à 3 werkdagen na de betaaldatum zichtbaar.

Elke opgehaalde euro gaat naar het project, zelfs als het doelbedrag op de einddatum niet wordt bereikt. De projecteigenaar bepaalt dan zelf of het project wél wordt gerealiseerd, deels wordt gerealiseerd of niét wordt gerealiseerd.

Als het project uiteindelijk niét wordt gerealiseerd – omwille van een te laag ingezameld bedrag of omwille van andere redenen – betaalt ‘Bij Landgenoten Fundraising’ de donateurs niet terug. De projecteigenaar ontvangt het geld (na aftrek van kosten) immers zodra de campagne afloopt. Het is en blijft vervolgens de verantwoordelijkheid van de projecteigenaar om het project te realiseren. ‘Bij Landgenoten Fundraising’ is niet betrokken bij de uitvoering van de projecten.

Nadat je donatie is goedgekeurd, ontvang je een kwitantie. Dit is evenwel geen factuur.

Enkel de projecteigenaar kan je een factuur of officieel betaalbewijs bezorgen. De gegevens van de projecteigenaar staan steeds vermeld op de campagnepagina. ‘Bij Landgenoten Fundraising’ kan zelf geen factuur bezorgen voor het gedoneerde bedrag.

Jazeker. Elke campagne heeft een einddatum die duidelijk vermeld staat.

Zelfs als het doelbedrag reeds behaald is, blijft de campagne doorlopen tot aan de einddatum. Het is dus heel goed mogelijk dat een campagne b.v. 120% van het doelbedrag inzamelt.

Aan sommige campagnes zijn beloningen gekoppeld.

Deze worden slechts bezorgd na afloop van de campagne, wanneer ‘Bij Landgenoten Fundraising’ de gegevens van alle donateurs én de ingezamelde fondsen (minus aftrek van kosten) heeft overgemaakt aan de projecteigenaars.

‘Bij Landgenoten Fundraising’ is niet verantwoordelijk indien de beloofde beloningen uiteindelijk niet worden verdeeld.

Bij sommige crowdfunding sites weet je totaal niet aan wie je doneert en of de projecteigenaars te goeder trouw zijn.

Alle projecteigenaars op ‘Bij Landgenoten Fundraising’ beschikken evenwel over een profiel op www.bijlandgenoten.be en zijn zodoende legitiem. We zijn ook steeds erg transparant over de identiteit van de projecteigenaars.

Doordat er wordt gewerkt met een duidelijke niche, is doneren via ‘Bij Landgenoten Fundraising’ dan ook absoluut veilig.

Uiteindelijk beslissen de donateurs zélf over de waardigheid van een project door te beslissen het al dan niet te ondersteunen.

LAAT JE MAILADRES ACHTER
EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN NIEUWE PROJECTEN